Uteplatser

Nordic House har ett långt samarbete med TRV, Trafikverket och SLL, Stockholms Läns Landsting. I uppdraget ingår att minska buller från trafik och järnväg med lokala bullerskyddsskärmar på altaner och uteplatser. Vi platsbygger enligt era önskemål och hjälper till med alla delar som önskas i processen som till exempel förslag på utformning, bygglovsansökan och materialval.