GDPR Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR) vad avser dataskydd, behandling av personuppgifter och uppgiftslämnares rättigheter.

Dataskydd

Vi behandlar all data i egen server med erforderligt skydd.

  • Anställdas personuppgifter hanteras i skyddat register

  • Kunduppgifter förvaras i lösenordsskyddade databaser

Behandling av personuppgifter

Företaget behandlar enbart relevanta uppgifter för uppdragens genomföranden.

Kontaktuppgifter: Uppgifter som namn, adress, tel., e-postadress.
Fastighetsuppgifter: Uppgifter som beteckning, ägaruppgifter, adress, brf, lägenhetsnummer.
Övriga personuppgifter: Uppgifter som personnummer.
Spridning av personuppgifter: Uppgifter ges inte ut annat än vid myndighetskrav.

Uppgiftslämnares rättigheter

Uppgiftslämnaren kan närsomhelst begära att få sina uppgifter rättade eller borttagna.

  • Om inte någon affärsrelation har etablerats inom sex månader raderas uppgifterna.

  • Vid en affärsrelation sparas uppgifterna tills uppgiftslämnaren begär borttagning dock så länge garantitiden gäller eller vid myndighetskrav.

  • Begäran om rättelse görs på info@nordic-house.se eller på tel. 08-736 60 70