Nordic Rutan – för alla typer av fönster

Nordic Rutan är en tilläggsruta som skräddarsys efter millimetermått och kan monteras på alla fönstervarianter. Det är en helsvensk produkt med ljudisolerande och energibesparande egenskaper. Mätningar visar att med Nordic Rutan mer än halveras såväl buller som energiförluster. Tilläggsrutan är avsedd för invändig montering på befintlig fönsterbåge och kan beställas i olika mått.  

Nordic Rutan är ledande inom sitt område och säljs rikstäckande genom Nordic House. All tillverkning sker i egen fabrik i Vallentuna strax norr om Stockholm. Genom att komplettera befintliga fönster med Nordic Rutan får du det mest kostnadseffektiva alternativet för en varmare och tystare inomhusmiljö.

Nordic Rutan har 10 års garanti mot kondens och damm mellan det befintliga glaset och Nordic Rutan. 

Fördelar
Med Nordic Rutan monterad på ett tvåglasfönster får du en mängd fördelar;

  • Bullerisolering.

  • Energibesparingar med upp till 30% av fastighetens totala värmekostnad.

  • En stabil fönsterbåge som genom förstärkt konstruktion inte ”hänger ner sig”.

  • Ökad komfort genom minskat/eliminerat kallras.

  • Snabb och enkel att montera/demontera vid behov.

  • Tätningslist mellan fönsterbåge och aluminiumprofil består av beständigt silikongummi för maximal täthet, ljuddämpning och värmeisolering.

  • Glasning sker med alla på marknaden förekommande glas.

  • Nordic Rutan är underhållsfri och så gott som osynlig, märks knappt inifrån och syns inte utifrån.

  • Montage kan ske oavsett årstid.

Med Nordic Rutan gör du även miljön en tjänst
Energibesparing är en av de viktigaste åtgärderna när det gäller att bidra till en bättre miljö. Med Nordic Rutan sänker du dina uppvärmningskostnader samtidigt som du gör en viktig insats för en långsiktig hushållning med våra naturresurser.

Nordic House arbetar efter miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöstandarden ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Vår verksamhet präglas av stor omsorg om allt från våra produkter och medarbetare till själva miljön. All produktion genomsyras av en helhetstanke som omfattar produktens hela livscykel – från råvara och framställning till användning och återvinning.