Miljö & kvalitet

Med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan

Vi jobbar kontinuerligt för att vårt arbete ska bli alltmer hållbart och ha minsta möjliga negativa inverkan på miljö och klimat. Vid tillverkning av Nordic Rutan används så långt det är möjligt returemballage som till exempel glasstativ. Träkassar tas isär och sorteras för återanvändning eller förbränning. Vid limning av rutor, lister och fogningar får endast neutralhärdande och godkända silikonlim och fogmassor användas. Endast miljömärkta diskmedel får användas vid glastvätt. 

Våra huvudriktlinjer

För att leva upp till våra mål inom miljö-, kvalitet och arbetsmiljö arbetar vi efter följande huvudriktlinjer.

  • att alltid välja miljömärkta varor där sådana finns som alternativ

  • att alltid välja återvinningsbart material där sådana finns som alternativ

  • att genom planering sträva efter minskad konsumtion av energi och material

  • att endast använda miljögodkända oljor och bränslen vid transporter

  • att genom information och utbildning engagera företagets anställda till att förstå och vilja genomföra företagets miljöplan

  • att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav

  • att ständigt sträva efter miljövänliga förbättringar vid val av material, tillverkning, transporter etc.

  • att så långt det är möjligt tillmötesgå våra kunders krav och önskningar

  • att välja leverantörer som lever upp till och har viljan och förmågan att leverera produkter och tjänster som motsvarar och uppfyller våra miljökrav