BRF:er & Fastighetsägare

Genom åren har vi besökt tusentals brf:er och träffat lika många fastighetsägare. Oavsett förutsättningar ser vi alltid till att leverera den bästa lösningen specifikt anpassad till varje unik fastighet. Ring, mejla eller skicka ett sms så bokar vi in ett kostnadsfritt besök.

Har du rätt till bullerbidrag?
Fastighetsägare i utsatta lägen kan få bidrag för att göra bulleråtgärder genom exempelvis fönsteråtgärder, bullerskärmar, fasadåtgärder och ljudisolering av ventiler. Utformningen av bullerbidragen skiljer sig åt mellan olika kommuner och statliga verk. Vill du veta mer om vad som gäller för just dig kontakta din kommun för vidare information. Eller så låter du oss göra jobbet, vi har lång erfarenhet av den här typen av ärenden och hjälper gärna till att ta reda på vad som gäller för just din fastighet. Vi utför bullermätningar och hjälper till med eventuell bidragsansökan utan att det kostar något extra.