ENERGIBESPARING FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Miljö2014-10-30T14:51:22+01:00

Energibesparing

Energibesparing är en av de viktigaste åtgärderna när det gäller att bidra till en bättre miljö. Med Nordic Rutan sänker du dina uppvärmningskostnader samtidigt som du gör en viktig insats för en långsiktig hushållning med våra naturresurser.

Nordic House arbetar efter miljöstandarden ISO 14001. Vår verksamhet ska präglas av en stor omsorg om allt från våra produkter och medarbetare till själva miljön. All produktion ska genomsyras av en helhetstanke som omfattar produktens hela livscykel – från råvara och framställning till användning och återvinning.

Miljötips

 • Vädra ordentligt.
 • Ventilera inte i onödan.
 • Termostatreglera värmen.
 • Snåla med varmvattnet.
 • Behovsanpassa belysningen.
 • Montera Nordic Rutan.

Våra huvudriktlinjer

För att leva upp till våra mål inom miljö-, kvalitet och arbetsmiljö arbetar vi efter följande huvudriktlinjer:

 • att alltid välja miljömärkta varor där sådana finns som alternativ
 • att alltid välja återvinningsbart material där sådana finns som alternativ
 • att genom planering sträva efter minskad konsumtion av energi och material
 • att endast använda miljögodkända oljor och bränslen vid transporter
 • att genom information och utbildning engagera företagets anställda till att förstå och vilja genomföra företagets miljöplan
 • att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav
 • att ständigt sträva efter miljövänliga förbättringar vid val av material, tillverkning, transporter etc.
 • att så långt det är möjligt tillmötesgå våra kunders krav och önskningar
 • att välja leverantörer som lever upp till och har viljan och förmågan att leverera produkter och tjänster som motsvarar och uppfyller våra miljökrav