LJUDISOLERA DITT HUS MED NORDIC RUTAN

Nordic House2018-11-06T11:17:48+02:00

Verksamhet

Nordic House Construction AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet med Nordic Rutan 1978, då med fokus på isolering mot värmeförluster. Idag har Nordic Rutan utvecklats till en produkt som med olika glaskombinationer uppgraderar dina fönster till energieffektiva bullerfönster. Nordic Rutan är ledande inom sitt område och säljs rikstäckande genom Nordic House.

Idag ägs och drivs Nordic House av andra generationen Furberg. Huvudkontoret ligger centralt i Stockholms city och all tillverkning sker i egen fabrik utanför Stockholm. Totalt har företaget idag ca 42 heltidsanställda varav ca 35 montörer.

Affärsidé

Att genom montage av tillsatsruta tillhandahålla det mest kostnads- och miljöeffektiva valet av optimal ljud- och värmeisolering och därmed förbättra såväl inomhus- som utomhusmiljön.

Tillverkning

Vid tillverkning av Nordic Rutan används alltid där det är möjligt returemballage som till exempel glasstativ. Träkassar tas isär och sorteras för återanvändning eller förbränning. Vid limning av rutor, lister och fogningar får endast neutralhärdande och godkända silikonlim och fogmassor användas. Endast miljömärkta diskmedel får användas vid glastvätt.

Kvalitet

Nordic House arbetar efter kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 vilket innebär en garanti för hög kvalitet och god service. Vi ansvarar för produkten från tillverkning till montering i projekt och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet samt med att engagera personal, montörer och leverantörer i allt vårt kvalitets- och servicetänkande.

Vårt mål är att alla i kvalitetskedjan ska ta ansvar för att så kostnadseffektivt som möjligt prestera maximalt resultat. I slutändan ska Nordic Rutan vara det självklara valet för våra kunder samt den självklara rekommendationen.