INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy2018-11-06T11:17:47+02:00

Nordic House Construction AB följer dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller behandling av lämnade personuppgifter. Utöver vad som regleras i GDPR använder företaget inte uppgifterna för marknadsföring, i direktutskick eller på annat sätt.

Dataskydd

Företaget behandlar all data i egen server med erforderligt skydd.

  • Kunduppgifter skyddas i lösenordsskyddade databaser.

Behandling av personuppgifter

Företaget behandlar enbart relevanta uppgifter för uppdragens genomföranden:

  • Kontaktuppgifter: T ex namn, adress, tel., e-postadress eller vad som lämnats -För information
  • Fastighetsuppgifter: T ex beteckning, ägaruppgifter, adress, brf. Lgh-nr -Vid behov
  • Övriga personuppgifter: Personnummer -När uppdraget kräver det.
  • Spridning av personuppgifter: Uppgifter delas inte till annan än vid myndighetskrav

Uppgiftslämnares rättigheter

Uppgiftslämnaren kan när som helst begära att få sina uppgifter rättade eller borttagna.

  • Om inte någon affärsrelation har etablerats inom 6 månader raderas uppgifterna
  • Vid en affärsrelation sparas uppgifterna tills uppgiftslämnaren begär borttagning dock så länge garantitiden gäller eller vid myndighetskrav.
  • Begäran om rättelse görs på info@nordic-house.se eller på tel. 08-736 60 70